Admin – Jak sprawdzać historie jazdy kursanta

https://www.youtube.com/watch?v=htpsM_CJlnQ

Temat tej lekcji to:

Jak sprawdzać historie jazdy kursanta?

Tak samo, jak dla instruktora administrator profilu szkoły może sprawdzać historie jazdy kursanta. Z profilu kursanta uczeń może widzieć liczbę zarezerwowanych przez niego lekcji, ale nie będzie widział w liście, kiedy je rezerwował. Oczywiście, może przejść do kalendarza i przeglądając lekcje policzyć i zapisać, kiedy jeździł. Do uzyskania listy lekcji szybko, czego właśnie potrzebuje administrator- stworzyliśmy witrynę historii. Jako właściciel będziesz mógł się zalogować, wybrać z listy twoich uczniów i szukać w wydzielonym przez ciebie przedziale czasowym. Powyższe wideo pokaże ci, w jaki sposób możesz to robić.