Polityka Prywatności

Administratorem danych jest firma Simplosoft NIP: 6372044362, Regon: 527533949. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Ktory zostal zainstalowany na naszej stronie kalendarz kursanta.pl, jak i na portalu aplikacji kalendarz-kursanta.azurewebsites.net.
Dane osobowe podawane w formularzu na naszych stronach kalendarz-kursanta.pl i aplikacji kalendarz-kursanta.azurewebsites.net są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Kalendarz Kursanta pobiera tylko informacje potrzebne do rejestracji w celu tworzenia profilu szkoły na aplikacji Kalendarz Kursanta i kontaktu/pomocy w ramach użytkowania Pakietów.

Strona internetowa Kalendarz Kursanta (kalendarz-kursanta.pl) nigdy nie wysyła, udostępnia lub sprzedaje danych osobowych swoich klientów podmiotom trzecim!

Aplikacja Kalendarz Kursanta nigdy nie wysyła, udostępnia lub sprzedaje danych kontaktowych z profilów zarejestrowanych na aplikacji Kalendarz Kursanta!

Usługodawca nieudostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Wszelkie informacje pobierane od naszych klientów są ściśle chronione wedle nowych GDPR/RODO regulacji, które weszły w życie dnia 25 Maja 2018 i obowiązują na terenie UE.

Administrator Danych

Usługodawca jest administratorem danych administratorów szkół. Dane posiadacza konta przetwarzane przez aplikacje to: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa OSK., Numer Ewidencyjny, Miejscowość (niepełny adres), liczba instruktorów w szkole.
(poniżej możecie przeczytać, dlaczego potrzebujemy tych danych).

Usługobiorca jest administratorem stopnia pierwszego profili indywidualnych przypisanych do szkoły, osób zapisanych na stronie kalendarz-kursanta.pl i osób zapisanych na aplikacji Kalendarz Kursanta (kalendarz-kursanta.azurewebsites.net) .

Dane osobowe przetwarzane są:

a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
c. pobierane w celu niezbędnym do nawiązania kontaktu, ukształtowania treści aplikacji Kalendarz Kursanta bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną,
d. pobierane w celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Jakie dane i w jakim celu są przetwarzane w bazie danych?

 • Podczas rejestracji szkoły na kalenadrz-kursanta.pl

Imie * – w celu identyfikacji i rejestracji Profilu
Nazwisko * – w celu identyfikacji i rejestracji Profilu
Numer telefonu * – w celu komunikacji z właścicielem profilu (klientem)
E-mail * – w celu komunikacji z właścicielem profilu (klientem)
Nazwa OSK. * – w celu rejestracji Nazwy Szkoły na aplikacji Kalendarz Kursanta
Numer ewidencyjny (numer OSK.) * – W celu potwierdzenia tożsamości. Komunikujący się z nami musi być właścicielem szkoły lub osobom upoważniona przez szkołę do korespondencji w ich imieniu.
Miejscowość — Nie jest polem wymaganym — służy tylko i wyłącznie do identyfikacji drugiego stopnia.
Liczba Instruktorów w szkole * – w celu określenia i sprecyzowania Pakietu dostępnego po okresie próbnym, jak i pomocy technicznej, jaka może być wymagana.
Potrzebuje Informacji Na Temat * – W formularzu Kontakt — funkcja pomocnicza podczas komunikacji
Wiadomość-Nie jest polem obawiaskowym-W celu komunikacji.

 • Gdy szkoła rejestruje Instruktora.

Imie: (operacja funkcjonalności) w celu rejestru profilu na aplikacji
Nazwisko: (operacja funkcjonalności) w celu rejestru profilu na aplikacji
Numer Tel :
a. (operacja funkcjonalności) dzwonienie z aplikacji
b. komunikacja Szkoła <–> Instruktor
E-mail/Login – (operacja funkcjonalności) w celu zapisania loginu użytkownika i komunikacji na poziomie Szkoła <–> Instruktor
Hasło – (operacja funkcjonalności) w celu delegowania dostępu do profilu utworzonego przez właściciela szkoły (klienta kalendarz-kursanta.pl)

 • Gdy szkoła rejestruje kursanta.

Imie: (operacja funkcjonalności) w celu rejestru profilu na aplikacji
Nazwisko: (operacja funkcjonalności) w celu rejestru profilu na aplikacji
Data Urodzenia: w celu określenia wieku użytkownika – opcja ta będzie usunięta po 20-08-2019
Tel. Kom:
a. (operacja funkcjonalności) dzwonienie z aplikacji
b. komunikacja Szkoła <–> Uczeń
E-mail/Login: (operacja funkcjonalności) w celu zapisania loginu użytkownika i komunikacji na poziomie Szkoła <–> Instruktor
Hasło: (operacja funkcjonalności) w celu delegowania dostępu do profilu utworzonego przez właściciela szkoły (klienta kalendarz-kursanta.pl)

Gdzie przechowywane są dane?

 • Profile szkoły zarejestrowanej na aplikacji Kalendarz Kursanta

Wszystkie dane które użytkownicy aplikacji rejestrują zapisywane są w jednej bazie danych, która zlokalizowana jest na terenie Unii Europejskiej i jest bezpośrednio chroniona protokołami Microsoft. Wszelkie dane i wymiana danych miedzy aplikacja a baza danych jest szyfrowana. Dostęp do informacji bazy danych mają tylko 2 IP adresy na świecie które obsługuje bezpośrednio Administrator Aplikacji (Simplosoft). Proszę skontaktujcie się z nami jeśli chcecie znać pełną Politykę Microsoft w zakresie ochrony danych na serwerach obsługiwanych przez ich firmę.
Informacji na ten temat udzielamy tylko użytkownikom profilów których dane są lub były przechowywane w naszej bazie danych do okresu zdefiniowanego poniżej.

 • Dane szkoły które pobieramy podczas rejestracji j na kalendarz-kursant.pl

Dane szkoły które rejestruje się z nami na stronie kalendarz-kursanta.pl przechowywane są na serwerze który zlokalizowany jest na terenie Unii Europejskiej. Proszę skontaktujcie się z nami jeśli chcecie znać pełna Politykę naszego operatora Web Serwera w zakresie przechowywania i ochrony danych osobowych. Informacji na ten temat udzielamy tylko użytkownikom profilów których dane są lub były przechowywane w naszej bazie danych do okresu zdefiniowanego poniżej.

Jak długo przechowywane są dane?

 • Aplikacja Kalendarz Kursanta

Dane osobowe użytkownika profilu (właściciela szkoły) które administrator aplikacji zapisuje w bazie danych przechowywane do 14 dni po rezygnacji z usługi aplikacji mobilnej jak jest Kalendarz Kursanta.

Dane osobowe użytkowników zapisane przez administratorów profilu szkoły (właściciela szkoły) przechowywane są do 14 dni po rezygnacji z usługi aplikacji mobilnej, jaką jest Kalendarz Kursanta. Okres ten został nakreślony w celach recovery.

Za przechowywanie i aktualizacje danych osobowych uczniów i instruktorów na Profilu Szkoły odpowiada Użytkownik Profilu Szkoły (właściciel szkoły), który ma pełna kontrole nad listą Uczniów i Instruktorów, którą stworzył. Ważnym jest żeby lista ta była zawsze aktualna!

 • Strona Kalendarz Kursanta

Dane, które przesłaliście do nas wypełniając jeden z naszych formularzy przechowywane sa:

Formularz Kontaktowy:
Do 3 miesięcy po pierwszym kontakcie w celach komunikacji z i pomocy. Jeśli klient nie nawiązał z nami komunikacji lub nie odpowiada na nasze wiadomości po okresie 3 miesięcy dane osobowe są automatycznie usuwane.Formularze Rejestracyjne.

 • Darmowe 30 dni.
 • Pakiet Start.
 • Pakiet Moja Firma.
 • Pakiet Mój Kalendarz Kursanta.
  Informacje z tego formularza są przechowywane do 12 miesięcy po anulowaniu aktywacji. Okres ten jest zdefiniowany do celów rozliczeniowych / podatkowych.

Kto ma dostęp do danych?

Dostęp do danych użytkowników rejestrujących się z nami poprzez kalendar-kursanta.pl
Dostęp do tych danych mają tylko obsługujący aplikacje Kalendarz Kursanta. Są to osoby delegowane przez Simplosoft do obsługi portalu.

Dostęp do danych które są zapisywane w aplikacji Kalendarz Kursanta
Dostęp do danych z aplikacji Kalendarz Kursanta ma tylko administracja Simplosoft (firma która zaprojektowała Kalendarz Kursanta).

Dlaczego potrzebujemy dostępu do danych?

 • Danych gromadzonych przez stronę internetowa kalendarz-kursanta.pl
  Potrzebujemy ich do poprawnego zidentyfikowania OSK. i dla podstawowych funkcji systemu, jak i pozytywnego tworzenia profilu firmy.
 • Danych gromadzonych przez aplikacje Kalendarz Kursanta
  Dane gromadzone przez aplikacje potrzebne są do realizowania podstawowych funkcji systemy tzn. wyświetlania informacji o uczniu i instruktorze.

Jakich systemów używamy do chronienia danych osobowych?

SSL, Microsoft Firewall, MS Advanced Data Protection, Two-step Authentication i wiele wiecej.

Protokoły Bezpieczeństwa

 • Procedura – Uczeń informuje szkołę o utracie danych lub możliwym włamaniu na jego konto.

a) Zmiana Hasła
Szkoła musi zalogować się na swój profil administracji i zmienić hasło dostępu.
b) Jeśli problem się powtarza: Zmiana login -u
Szkoła loguje się na profil administratora i zmienia login (e-mail + hasło)

 • Procedura – Instruktor informuje szkołę o utracie danych lub możliwym włamaniu się na jego konto.

a) Zmiana Hasła
Szkoła musi zalogować się na swój profil administracji i zmienić hasło dostępu.
b) Jeśli problem się powtarza: Zmiana login -u
Szkoła loguje się na profil administratora i zmienia login (e-mail + hasło)

 • Procedura – Szkoła/Administrator informuje o utracie danych lub możliwym włamaniu się na jego konto.

Należy się natychmiast skontaktować z Administratorami portalu Kalendarz Kursanta i poprosić o:
a) zmianę hasła
b) skanowanie profilu firmy i weryfikację ostatnich zmian

Co się dzieje z danymi po zamknięciu konta?

 • Dane pobierane przez stronę kalendarz-kursanta.pl
  Dane są przechowywane w badzie danych strony internetowej i zniszczone po upływie okresu podanego powyżej
 • Dane zapisane w aplikacji Kalendarz Kursanta
  Dane są przetrzymywane w badzie danych strony internetowej i zniszczone po upływie okresu podanego powyżej

Jak uzyskać informacje o moich danych osobowych?

 • Jako Szkoła
  Należy skontaktować się z administracją aplikacji Kalendarz Kursanta i w formularzu kontakt odznaczyć rubrykę Pomoc Techniczna. Wypełniając formularz należy podać wszystkie informacje potrzebne do zidentyfikowania profilu szkoły. Informacji udzielamy tylko użytkownikom zarejestrowanym na portalu. W razie dodatkowych pytań konieczny może być kontakt telefoniczny.
 • Jako Instruktor
  Wszelkie dane instruktorów przechowywane na aplikacji są bezpośrednio dostępne dla właściciela szkoły z panelu logowania administracji. Prośby o udostępnienie tych danych należy kierować wyłącznie do administratora aplikacji w waszej szkole (właściciela szkoły lub osoby przez niego upoważnionej). Wszelkie komunikacje dotyczące szkoły pomiędzy instruktorem a właścicielami aplikacji Kalendarz Kursanta (firmą Simplosoft) będą ignorowane. Waszym pierwszym i najważniejszym punktem kontaktu jest wasza szkoła.
 • Jako Uczeń
  Wszelkie dane instruktorów przechowywane na aplikacji są bezpośrednio dostępne dla właściciela szkoły z panelu logowania administracji. Prośby o udostępnienie tych danych należy kierować wyłącznie do administratora aplikacji w waszej szkole (właściciela szkoły lub osoby rzez niego upoważnionej). Wszelkie komunikacje dotyczące szkoły pomiędzy uczniem a właścicielami aplikacji Kalendarz Kursanta (firmą Simplosoft) będą ignorowane. Waszym pierwszym i najważniejszym punktem kontaktu jest wasza szkoła.

Jakie są Prawa Klienta?

Klient aplikacji Kalendarz Kursanta w każdej chwili może skontaktować się z nasza firma i poprosić o usuniecie jego danych osobowych z naszego rejestru. Wówczas administrator aplikacj Kalendarz Kursanta (Simplosoft) poprosi o elektroniczne lub pisemne potwierdzenie, w celu ustalenia tożsamości. Po weryfikacji dane osobowe zostaną przez nas usunięte. Procedura to może potrwać do 14 dni od momentu potwierdzenia zgłoszenia.

Odpowiedzialności szkoły, która zarejestrowała się na aplikacji Kalendarz Kursanta.

 • Jako Administrator szkoły odpowiedzialni jesteście za rejestrowanie kont na waszym profilu szkoły. Musicie wiedzieć, że konta powinny zawierać poprawne informacje waszych uczniów. Jednak najważniejsze jest to, by poinformować kursanta, że jego detale takie jak: Imie, Nazwisko, e-mail i numer telefonu będą widniały na aplikacji Kalendarz Kursanta i dostępne będą tylko dla osób prowadzących szkołę i jego zajęcia (administracji i instruktora prowadzącego jego lekcje).
 • Usługobiorca odpowiada również za utworzone profile instruktorów i kursantow, ich dane osobowe oraz hasła.
 • Administrator szkoły jest odpowiedzialny za cykliczną zmiane haseł zalecaną co trzy miesiące.
 • Należy również poinformować ucznia, że po ukończonym kursie jego dane z aplikacji zostaną usunięte. Pamiętajmy, żeby zdefiniować czas, po jakim jego dane usuniecie z aplikacji.
 • Osoba, której dane zostaną wprowadzone do systemu będzie musiała wyrazić zgode na to by jej dane były przetwarzane na aplikacji Kalendarz Kursanta.

Nasz Certyfikat

RODO kalendarz kursanta

Nasz międzynarodowy certyfikat RODO / GDPR. Przyznany Panu Tomaszowi, przedstawicielowi firmy Simplosoft która jest opiekunem aplikacji Kalendarz Kursanta. 

Jeśli macie jakieś pytania bardzo prosimy o kontakt używając naszego formularza KONTAKT.