Elastyczne Godziny Jazdy

Elastyczne godzina jazdy

Jak dodawać nieregularne godziny jazdy i w jaki sposób możecie manipulować przerwami pomiędzy godzinami.

Już dzisiaj dostępne dla twoich instruktorów 100% elastyczności przy wpisywaniu lekcji.